Cennik

Oto nasz cennik na 2011 rok.
1 Badanie jamy ustnej z instruktażem higieny jako odrębna wizyta 30
2 Znieczulenie miejscowe nasiękowe 30
3 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 40
4 Opracowanie i odbudowa ubytku materiałem światłoczułym 80-150
5 Opracowanie i odbudowa ubytku materiałem chemoutwardzalnym 30-50
6 Opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego 40
7 Opatrunek leczniczy w zębie stałym 30
8 Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 20
9 Leczenie zmian na błonie śluzowej 10
10 Płukanie kieszonki patologicznej i aplikacja leku. 10
11 Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 50
12 Dewitalizacja miazgi zęba stałego 40
13 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba -pierwszy kanał 30
14 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba -każdy następny kanał 10
15 Czasowe wypełnienie kanału -pierwszy  kanał 40
16 Czasowe wypełnienie kanału -każdy następny kanał 10
17 Ostateczne wypełnienie kanału -pierwszy kanał 80
18 Ostateczne wypełnienie kanału -każdy następny kanał 25
19 Leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem - za każdą wizytę 15
20 Usunięcie zęba jednokorzeniowego 60-80
21 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 80-100
22 Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrz-zębodołowe (przy użyciu wierteł i dźwigni) 80-120
23 Założenie opatrunku do zębodołu po ekstrakcji zęba 10
24 Lakierowanie zębów stałych -za każdy łuk zębowy 50
25 Usunięcie złogów nazębnych (kamienia) -za każdy łuk zębowy 50
26 Czyszczenie zębów -piaskowanie -za każdy łuk zębowy 50
27 Wybielanie zębów stałych 500
28 Zęby z Ivoclar-u 150
29 Proteza akrylowa całkowita szczęki lub żuchwy 450
30 Proteza akrylowa częściowa 350-400
31 Proteza natychmiastowa 600
32 Proteza szkieletowa 1000-1200
33 Proteza szkieletowa z zatrzaskami 1200-1600
34 Korona protetyczna metalowa 300
35 Korona protetyczna stylonowa 300
36 Korona protetyczna licowana 350
37 Korona protetyczna porcelanowa 550-600
38 Zdjęcie starej korony lub punktu w moście 30
39 Osadzenie starej korony lub punktu w moście 30
40 Pin okołomiazgowy 30
41 Wkład koronowo-korzeniowy 80